Bezúčelnost a detail očima Marka Šindelky | kulturissimo.cz - Vaše lepší stránka. Ta kulturní


Kulturní portál s přehledem - hudba, výstavy, divadlo, film
Vaše lepší stránka. Ta kulturní.

zpět na titulní stránku...

zpět na rubriku...

Ostatní

Bezúčelnost a detail očima Marka Šindelky

80% Recenze | Šárka Nováková | 2.11.2011

Povídky jako by byly dalším mezníkem na cestě mladého autora, který si již úspěšně stihl „osahat“ poezii (Strychnin a jiné básně, 2005), román (Chyba, 2008) i komiks (Chyba, 2011). Střípky ve sbírce Zůstaňte s námi propojuje existenciální splín, všímavost vůči maličkostem, kreativní zacházení s jazykem a introspektivní přístup.


Osm povídek k sobě zároveň váže již zmíněná bezúčelnost, ať už jde o marnost či nesmyslnost konání, vyprázdněnost vztahů a sociálních rituálů, zbytečnost smrti nebo nahodilost identity. Tíha této třepotavé impresionistické lehkosti doléhá na postavy i čtenáře skrze záplavu detailů různé ostrosti. Překotné řetězení slov vytváří hravé proudy plynoucí od břitké ironie přes říkankovité průpovídky až k poetickým obrazům. Zároveň se nacházíme pod doteky vtíravé smyslovosti; zrakové dojmy v rozmazaných barvách přebíjejí pachy, hmatatelné pocity ulepenosti či drsnosti povrchů, všudypřítomnost zvuků, vyprahlá ústa, únava, bolest hlavy… Podstatná je též teplota i roční období a jejich projevy: žhnutí léta, mokré tlení podzimu, zimní holomráz, dusná vlhkost jara.

 


Marek Šindelka – autor, který nepřestává hledat a nebojí se experimentovat. (foto: Alžběta Diringerová)

 


Zkouška mikrofonu
Starý sklerotický muž, jenž lapá po unikajících pojmech rozsýpajících se jako identita hmyzího superorganismu rozdrobená rozkopnutím mraveniště na miliony prchajících blanokřídlých tělíček. Snaha o vytvoření neexistujícího pouta mezi otcem a synem na základě iluze atavistického spříznění při lukostřelbě. Obzvláště skličující varianta opakování „na Hromnice o den více“ v mrazivém městě jako po vymření. Nuda v unaveném nemanželském vztahu za deštivého víkendu na chatě. Mizantropický moderátor nucený smířit se s existencí mezi lidmi. Triáda násilné smrti (neznámého živočicha, stromu a člověka) v ročním období symbolizujícím zrození. Náhradnice za zpovídaný objekt, která při absurdním interview rozpoutá zábavnou postmoderní hru na zrcadlo a masku, roli a identitu, odraz a obraz. Bezvýznamné ne-dobrodružství mladého hrdiny, jenž díky své obsesivní zvídavosti nepřestává hledat kouzlo v obyčejnosti. To jsou témata nepsychologizujících výsečí, které autor rozkládá na menší a menší částice, aby pak jejich seskupením načrtnul pocit, emoci, náladu nebo jejich absenci. Místy však mohou povídky působit jako experiment, kterak psát zajímavě, ač není příliš o čem. Lze říci, že i nepřítomnost „silného“ tématu je jednotícím prvkem souboru.  


Možná, že zůstaneme
Svazkem se vinoucí melancholie může na mysl přivést památku zesnulého autora povídek, které získaly titul Kniha desetiletí. Zatímco Balabánova chandra byla implicitní součástí jeho stylu, Šindelkův nihilismus jakoby maloučko zaváněl pózou. Jakoby variaci na temnou strunu vybrnkávalo cosi dosud zpupně pubertálního. Deprese byla koneckonců odjakživa víc cool než optimismus, známý jako opium lidstva a doména spolčených hlupců. Rozdováděný sloh variující od popisné strohosti až po barokní bujarost sice poukazuje na talent tvůrce (místy se až exhibuje), naznačuje však i přílišné hledání a chtění. Podobně jako si pisatel otestoval odlišné útvary i žánry, ochutnává i různorodé přístupy k textu: všechny jsou poměrně zajímavé, ale každý má tendenci občas připomínat jiné spisovatele, než se sám ukazovat coby originální autorův styl. Hledačství (ač v tématu i stylu) je ovšem celkem sympatické, vypravěčské nadání i postřeh jsou nesporné. Navzdory občas zaznívajícím falešným akordům dává Šindelkův barvitý literární počin naději do příště. Kdo hledá, najde. Budeme se těšit.

 

AUTOR
Šárka Nováková

Šárka Nováková

Nezávislá publicistka s permisivním přístupem ke všem žánrům i stylům; čtenářka světa jako textu a textu jako světa.

>>> další články autora
zpět na titulní stránku... zpět na rubriku...