Výstava Design v nejlepších letech se věnuje fenoménu stárnutí | kulturissimo.cz - Vaše lepší stránka. Ta kulturní


Kulturní portál s přehledem - hudba, výstavy, divadlo, film
Vaše lepší stránka. Ta kulturní.

zpět na titulní stránku...

zpět na rubriku...

Výstavy

Výstava Design v nejlepších letech se věnuje fenoménu stárnutí

redakce | 19.9.2013

Je velký rozdíl, jak se stárne Čechům a jak je ke kultuře stárnutí přistupováno v zahraniční. Existuje už ale řada možností, jak vytvořit prostředí, ve kterém bude stárnutí mnohem příjemnější. Právě ty představí výstava Design v nejlepších letech. Jejím leitmotivem bude otázka přístupného prostředí bydlení, produktového, obalového a grafického designu určeného jak pro ty, kteří mají různá omezení, tak pro osoby, kterým bariéry vytváří špatně koncipované prostředí. Výstava má být inspirací pro designéry, ale také pro nás všechny, kteří se můžeme zasloužit o to, aby naše prostředí bylo příjemnější a ve stáří přístupnější.

 

Jedna z kurátorek výstavy Design v nejlepších letech Päivi Tahkokallio (druhou je Veronika Loušová)
Jedna z kurátorek výstavy Design v nejlepších letech Päivi Tahkokallio (druhou je Veronika Loušová)

 

V rámci vernisáže výstavy Design v nejlepších letech bylo slavnostně předáno  ocenění za přínos v oblasti šíření přístupného designu v ČR za rok 2013 – Equal Design Award, vybrané odbornou porotou vedenou architektem a programovým ředitelem festivalu reSITE Osamu Okamurou. Cena byla předána zástupcům projektu Chodící lidé za výstavu Moje cesta.

 

Výstava probíhá v rámci Týdne přístupného designu, který probíhá od 17. do 21. září  a nabídne několik akcí pro veřejnost, studenty, odborníky i zástupce státní správy s cílem upozornit na podstatu přístupného designu co nejširší okruh designérů a uživatelů a vytvořit prostor pro dialog napříč generacemi. Kromě výstavy to bude workshop Grafický design (ne) stárne, workshop a seminář Přístupný design a komentovaná prohlídka v Národním technickém muzeu, kde je vystavený návrh kuchyně pro vozíčkáře. Vrcholem celého týdne bude v sobotu 21. září 2013 zapojení do akce  Zažít město jinak,  kterou v Praze již tradičně pořádá sdružení Automat. CZECHDESIGN při této příležitosti pořádá akci s názvem DESIGN SENIORŮM – Zažij město jinak ve Vojtěšské čtvrti. Celý den bude přizpůsoben potřebám a zálibám všech věkových kategorií s ambicí umožnit trávit společný čas všem obyvatelům města. Jedním z cílů je dokázat i mladším ročníkům, že senior nepatří do izolovaného „domova důchodců“, ale že se může stát aktivní složkou městské společnosti.

 

Vizuál výstavy Design v nejlepších letech
Vizuál výstavy Design v nejlepších letech

 

 

Součástí akce Design seniorům: Zažít město jinak ve Vojtěšské čtvrti bude vyhlášení částky, kterou se podařilo společnosti Procter & Gamble získat na pomoc proti samotě seniorů. Českému červenému kříži bude z rukou jejích zástupců předán symbolický šek.

 

 


Termín konání: 17.9. - 1.11.
Kde: GALERIE/CZD
Adresa: Vojtěšská 3, Praha 1
Další info: http://www.czechdesign.cz/
zpět na titulní stránku... zpět na rubriku...