Fotograf Dominik Gajarský: Umělec, filosof, experimentátor obsahů | kulturissimo.cz - Vaše lepší stránka. Ta kulturní


Kulturní portál s přehledem - hudba, výstavy, divadlo, film
Vaše lepší stránka. Ta kulturní.

zpět na titulní stránku...

zpět na rubriku...

Výstavy

Fotograf Dominik Gajarský: Umělec, filosof, experimentátor obsahů

redakce | 26.1.2016

V pondělí 25. ledna zahájila Galerie hlavního města PrahyDomě U Zlatého prstenu v pořadí šestou výstavu z řady Start Up. Tentokrát zde vystavuje mladý umělec Dominik Gajarský (*1986), jenž pracuje většinou s médii černobílé a experimentální fotografie a filmu, svá díla však zakládá především na výrazném myšlenkovém obsahu a jejich podstatnou složkou bývá také mluvené nebo psané slovo. Jeho práce, a současná výstava Carausius morosus zvláště, se vyznačují vizuální vytříbeností, upomínající na modernistickou estetiku: přímí předchůdci jeho uměleckých postupů jsou velcí avantgardní experimentátoři jako Man Ray, František Drtikol nebo Marcel Märien. Dominik Gajarský se však jejich estetice blíží jen v náznacích a subtilních odkazech. Je spíše umělcem-filosofem-experimentátorem obsahů. Do historizujícího rámce Dominik Gajarský vnáší vlastní zkušenost postmodernou a současným světem ovlivněného jedince.

 

 

gajarsky-ghmp
Dominik Gajarský: Carausius morosus, 2015, video. Zdroj: www.ghmp.cz

 

 

Témata, kterých se dotýká, jsou žhavě aktuální i zcela univerzální: současný globální fenomén migrace a kulturních diskrepancí, otázky etnických, genderových i všestranně biologických odlišností. Aktuální práce nese název živočišného druhu Carausius morosus – Pakobylky indické. Metaforický příběh bytosti cizokrajného původu násilně přenesené do naší kulturní báze naznačuje komplikovanost všech nastolených vztahů, a zároveň meze našich schopností jim porozumět. Vegetariánská pakobylka indická, jakožto bytost ženského pohlaví množící se partenogeneticky, bez potřeby samčího elementu, nadaná dokonalými mimikry, je v tomto smyslu nositelkou ambivalentních, avšak poměrně jasných významů.

 

Do svých precizně koncipovaných minimalistických instalací vkládá Dominik Gajarský  prvek napětí mezi zdánlivě průzračnou, mnohdy i poetickou formou, a latentním obsahem, který vnější formu problematizuje a diváka znejišťuje. Gajarského starší práce s názvem Hymen opus coronatus (2015) představuje idylickou scénu, zobrazující nádhernou kudlanku orchidejovou, usazenou na elegantním květu – scéna se však v detailnějším pohledu mění v morbidní divadlo zabíjení a požírání mouchy. V díle Alekhinevs Capablanca (2013) je dramatická situace slavné šachové partie převedená do hudební formy hrou na theremin. Gajarského absolventská práce, Album bílého muže (2013), působí jako série abstraktních černobílých fotogramů. Ve skutečnosti jsou zde prezentovány fotografické otisky afrických a oceánských soch, masek a idolů z meziválečných sbírek Karla Čapka, Emila Filly a Adolfa Hoffmeistera. Historik umění Karel Císař k tomu v katalogu výstavy píše: „Dominik Gajarský zbavuje zobrazované předměty jejich původní rituální funkce a ukazuje, jak se z nich přesnou kategorizací, rámováním a rozmístěním na stránkách ,alba bílého muže‘ stává etnografický materiál.

Současná výstava v GHMP je součástí původního cyklu Start up, v jehož rámci již GHMP představila téměř čtyři desítky mladých autorů. V roce 2016 bude cyklus v reformované podobě v novém výstavním prostoru GHMP v Colloredo-Mansfeldském paláci zaměřen na autory, kteří jsou přes své mládí již výrazně etablovaní nejen v českém prostředí a jejichž tvorba má své specifické směřování. Spojujícím momentem je pro ně nedávná zkušenost zahraničních pobytů a reflexe těchto zkušeností v jejich aktuálních dílech, ale také tematický přesah k časově i prostorově vzdálenějším než jen lokálním uměleckým kontextům.

 

K výstavě vychází katalog s texty historiků umění Karla Císaře, Martina Mazance a Jitky Hlaváčkové, graficky zpracovaný Lukášem Kijonkou. Vstup na výstavu je zdarma.

 


Termín konání: 26.1. - 20.3.
Kde: Galerie hl. m. Prahy, Dům U Zlatého prstenu
Adresa: Týnská 6, Praha 1
Další info: http://ghmp.cz/
zpět na titulní stránku... zpět na rubriku...