Generace Jihlava – inspirativní kniha o novodobém českém dokumentárním filmu | kulturissimo.cz - Vaše lepší stránka. Ta kulturní


Kulturní portál s přehledem - hudba, výstavy, divadlo, film
Vaše lepší stránka. Ta kulturní.

zpět na titulní stránku...

zpět na rubriku...

Knihy

Generace Jihlava – inspirativní kniha o novodobém českém dokumentárním filmu

90% Recenze | Magdalena Kodedová | 6.10.2015

S blížícím se devatenáctým ročníkem Mezinárodního filmového festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě (27. 10.–1. 11. 2015, více >>>zde) je dobré vzpomenout knihu Generace Jihlava, která vyšla již přelomem roku ve spolupráci nakladatelství Větrné mlýny a NAMU. Kniha shrnuje, a vlastně i poprvé v teoretické rovině přibližuje, tvorbu současných českých dokumentárních tvůrců, kterým se na přelomu století podařilo výrazným způsobem oslovit rozsáhlou diváckou obec. Jejich filmy se dostaly zpět do televizní programové nabídky; především se ale podařilo navrátit dokumentární film do běžné kinodistribuce, i do širšího veřejného prostoru a potažmo do obecnějšího společenského povědomí. Nemalou zásluhu na tom měl právě i jihlavský filmový festival, a odtud je tedy odvozen i název vzpomínané knihy.

 

 

generace-jihlava-rec
Zdroj: www.vetrnemlyny.cz

 

 

Autory námětu, který do finální knižní podoby připravila Lucie Česálková, jsou Michal Procházka a Radim Procházka. Druhý jmenovaný shrnuje záměr projektu hned úvodem, když mluví o snaze navázat na u nás kdysi existující dialog mezi teoretiky a filmaři. Ke slovu se tak dostává šest autorů píšících o filmu, šest (vlastně sedm) filmařů, a tedy i šest výrazných porevolučních dokumentárních filmů: Nonstop (1999) Jana Gogoly, Hry prachu (2001) Martina Marečka, Český sen (2004) dvojice Vít Klusák – Filip Remunda, Ztracená dovolená (2006) Lucie Králové, Ivetka a hora (2008) Víta Janečka a Nesvatbov (2010) Eriky Hníkové. Kniha ke každému ze snímků přináší hned dva úhly pohledu: odbornou teoretickou studii vždy doprovází osobní pohled jednoho z dalších filmařů, vybraného náhodným losováním. V návaznosti na vlastní filmový zážitek (všechny dokumenty jsou k vidění na DAFilms.cz) tak vzniká barvitá a přínosná platforma pro další možné čtenářovo uvažování.

Sborník si neklade za cíl vyčerpávajícím způsobem pokrýt celou zmiňovanou tvůrčí etapu, což ostatně předesílá a zdůrazňuje i jeho editorka Jana Česálková. Je zřejmé, že vybrané filmy mají reprezentovat možné tvůrčí přístupy, které lze v novodobé dokumentární tvorbě zachytit a kterými se odlišují od etap předcházejících. Právě proměnou v přístupu k dokumentárnímu filmu se ve své úvodní studii Česálková zevrubně věnuje. Její shrnující (a u nás dosud chybějící) reflexe patří rozhodně k tomu nejpřínosnějšímu, co kniha Generace Jihlava na více než třech stovkách stránek nabízí.

 

Editorka postihuje nelehkou pozici dokumentárního filmu v českém prostředí, která mu ve všeobecném povědomí přisuzuje jen jakýsi populárně-vědecký význam: všímá si proměny v (angažované) pozici režiséra a zohledňuje další vlivy, jakými je produkční zázemí těchto filmů u nás, nebo například snadná dostupnost technologií a vůbec rozšířenost vizuální kultury v současném světě, které tak výrazně ovlivňují jeho současnou podobu. Česálkové zasvěcený výklad je, v kombinaci s prezentovanými úvahami teoretiků a filmařů nad konkrétními filmy, bezesporu zásadní pro sebereflexi oné složitě definovatelné dokumentární kinematografie. Sborník je ale rovněž inspirativní nejen pro další možné debaty z daného oboru, nýbrž i pro další umělecké sféry, ve kterých obdobný myšlenkový dialog výrazně schází.

 

AUTOR
Magdalena Kodedová

Magdalena Kodedová

Kulturomilná maminka a vegetariánka, se slabostí zejména pro divadlo, knihy, (dokumentární) filmy, Španělsko, Francii a čokoládu.

>>> další články autora
zpět na titulní stránku... zpět na rubriku...