HaDivadelní vzpomínání na léta devadesátá | kulturissimo.cz - Vaše lepší stránka. Ta kulturní


Kulturní portál s přehledem - hudba, výstavy, divadlo, film
Vaše lepší stránka. Ta kulturní.

zpět na titulní stránku...

zpět na rubriku...

Divadlo

HaDivadelní vzpomínání na léta devadesátá

80% Recenze | Kateřina Lahodová | 17.4.2013

Divadelní interpretace jednotlivých dekád dvacátého století jsou stále populárnější. Po dvaceti letech od sametové revoluce s dostatečným odstupem dochází i na reflexi let devadesátých, období ustanovení oficiální demokracie, rozmáhajícího se kapitalismu, vzniku samostatné České a Slovenské republiky. V případě nové inscenace HaDivadla jde ale hlavně o dobu dětství, puberty a dospívání autora dramatického textu Roky 90: Láska, pank a Nesmírnost Ondřeje Novotného. Hra vznikla v rámci rezidenčního programu Centra současné dramatiky Divadla LETÍ přímo pro divadlo, podobně jako některé z již uvedených textů na této scéně (Jsem Kraftwerk, Tajná zpráva z planety matek, iPlay).

 

Miroslav Sýkora, Jan Grundman, Marián Chalány
Miroslav Sýkora, Jan Grundman, Marián Chalány

 

Novotného hra vychází z autobiografických zážitků a vzpomínek, někdy zamlžených, zkreslených, jindy jasných, leč vždy subjektivně zabarvených. Struktura vyprávění hlavní postavy mladého Ondřeje odpovídá mozaikovitosti paměti, která přirozeně uchovává subjektivně vnímané informace, pocity, dojmy a situace jak ze soukromého, tak z veřejného života. O svých rodičích, první lásce, o založení punkové kapely, ale také o úskalích nové doby Ondřej útržkovitě vypráví jako pamětník a autor zároveň. Jeho výpověď je vystavěna především na tématech zamilování, totálním punkovém vzdoru a na atmosféře nesmírně otevřených možností, z nichž je sice valná většina promarněna, avšak důležité je, že nabídka převyšuje poptávku. Na atmosféru „nesmírnosti“ a její utváření má značný vliv hudba Maria Buzziho vycházející z dobových hitů Nirvany nebo tenkrát tolik populární Lambady. Inscenace Roky 90: Láska, pank a Nemírnost je svědectvím o generaci své doby, které vyznívá jako nostalgická frustrace, jejíž následky si její příslušníci nesou celý život.

 

Jan Grundman
Jan Grundman

 

Herecké obsazení bylo vybráno s ohledem na téma hry, takže v inscenaci hrají samí pamětníci, jejichž osobní zaujatost pro věc je v inscenaci znatelná. Jan Grundman v roli autora hraje ani ne tak vzdorovitého pubescenta jako spíš rezignovaného a od společenského dění distancovaného člověka, kterého chod událostí míjí, ale zároveň si je vědom skutečnosti, že je toho všeho neoddělitelnou součástí. Tato výpověď rezonuje zvlášť při slovech: „Neseme si svoji špínu, ale umíme se líčit.“. Grundman hlavně svými perfektně zvládnutými tiššími hlasovými polohami, které se ozývají jakoby z dvacetileté dálky, vyvolává silný pocit nejistoty a skepse. Jeho dva herečtí kolegové, Marián Chalány a Miroslav Sýkora se naopak v poloze vzdorovitých pseudopunkáčů, kteří nemluví jinak než ve vulgarismech, našli. Byť Sýkorovi nebylo občas rozumět, jeho postavu to nijak neoslabovalo, spíš naopak.

 

Marián Chalány, Jan Grundman, Miroslav Sýkora
Marián Chalány, Jan Grundman, Miroslav Sýkora

 

Výtvarná podoba inscenace, kterou vytvořily scénografka Jana Špalová a kostýmní výtvarnice Vladimíra Fomínová, vychází z kontrastu, k němuž došlo po přechodu z šedých osmdesátých let do barevných značkových devadesátých. Na zpočátku prázdnou scénu, symbol nedostatku a jednotvárnosti dostupného zboží, jsou postupně dotlačovány pojízdné panely různých značek (Matel, McDonald, Facebook, apod.), kterými se scéna barví do pestré konzumní nabídky. Pozoruhodné je, že stejně jako značky jsou prezentovány i postavy Ondřejových rodičů. Toto nezvyklé propojení funguje vcelku jako dokonalý soubor elementů, proti kterým se Ondřej silně vymezuje.

 

Erika Stárková
Erika Stárková

 

Režisérka Martina Schlegelová spolu s dramaturgyní Annou Saavedrou z Novotného textu vytvořily barevnou, dynamicky tepající a hořkou nostalgii po mládí dnešních třicátníků. Dojem jedné éry, která pro člověka končí v momentě, kdy začne navazovat vážné vztahy nebo se odstěhuje od rodičů, se převážně ženskému inscenátorskému týmu podařilo vystihnout s přesahem do obecné platnosti. Tragikomický ráz celé inscenace vyplývá jednak z prolnutí textu a hereckých výkonů souboru, jednak ze scénografického pojetí inscenace. Orientací na původní dramatiku se poslední dobou HaDivadlu daří pojmenovávat i současná léta desátá.

 

Marián Chalány, Jan Grundman, Martin Siničák
Marián Chalány, Jan Grundman, Martin Siničák

 

HaDivadlo - Ondřej Novotný: Roky 90: Láska, pank a Nesmírnost. Režie Martina Schlegelová, dramaturgie Anna Saavedra, scéna Jana Špalová, kostýmy Vladimíra Fomínová, hudba Mario Buzzi. Hrají: Jan Grundman, Marián Chalány, Martin Siničák, Erika Stárková, Jiří M. Valůšek, Kamila Valůšková, Sára Venclovská, Miroslav Sýkora j. h. Premiéra 13. dubna 2013.

 

Marián Chalány, Jan Grundman, Martin Siničák, Miroslav Sýkora
Marián Chalány, Jan Grundman, Martin Siničák, Miroslav Sýkora


Termín konání: od 13.4.
Kde: HaDivadlo
Adresa: Alfa pasáž, Poštovská 8d, Brno
Další info: http://www.hadivadlo.cz/
zpět na titulní stránku... zpět na rubriku...