Husitské století: nejde jen o to, kdo byl padouch nebo hrdina | kulturissimo.cz - Vaše lepší stránka. Ta kulturní


Kulturní portál s přehledem - hudba, výstavy, divadlo, film
Vaše lepší stránka. Ta kulturní.

zpět na titulní stránku...

zpět na rubriku...

Knihy

Husitské století: nejde jen o to, kdo byl padouch nebo hrdina

90% Recenze | Vojtěch Bažant | 18.12.2014

Lidové noviny přispěly na knižní trh rozsáhlým nakladatelským počinem. Husitské století je knihou předních historiků, kteří syntetickým zpracováním oslovují své odborné kolegy, ale zároveň popularizační formou nacházejí cestu ke čtenáři laickému. A takových knih není mnoho.

 

 

husto
Zdroj: www.nln.cz

 

Husovské výročí cloumá nakladatelskými domy. Několik knih s poukazem na blížící se rok 2015 již vyšlo, nicméně s 1. lednem nebudou stačit prsty, abychom husitologické práce vůbec spočítali. Posledním závažným titulem na toto téma je Husitské století editorů, Pavlíny Cermanové, Roberta Novotného a Pavla Soukupa. Poučený čtenář bude na publikaci zařazenou jako kolektivní monografie hledět skrz prsty, pokud ovšem knihu otevře, bude překvapen, že jde o skutečnou (nakolik nepravděpodobné) kolektivní monografii.

 

Protože víc hlav víc ví, hlavní editoři přizvali ještě dalších 18 hlav z oblasti historie, dějin umění, archeologie, teologie i muzikologie. Díky šíři autorského týmu kniha naplňuje přání hlavních editorů pojednat šíři husitského fenoménu v kulturním, sociálním, náboženském a politickém smyslu. To se podařilo od přehledu událostní kauzality a biografických hesel přes problematiku sociálních struktur až k literatuře, bohosloveckým otázkám či dobové hudbě.

 

Autoři se snaží rozbít vrcholy sinusoidy, na nichž se hodnocení husitství v nedávné době pohybovalo. Namísto ultimáta „padouch, nebo hrdina“ spíše vysvětlují kulturní kódy středověkého světa, které formovaly mysl lidí. Spíš než přísné odsudky či nekritickou chválu čtenář nalezne kontexty chování jednotlivců i názorových stran. První pohled napovídá, že dějiny husitského století jsou vyprávěny spíše z pohledu husitů, ale čtení ukazuje, že autorský tým dbal na to, aby příliš nevyzdvihoval ani jednu z protivných stran.

 

Protože Husitské století přímo navazuje na předchozí výpravné publikace Přemyslovci a Lucemburkové, vytváří již knižní řadu a navazuje na sérii českých historických eposů, jejichž počátek leží v Palackého Dějinách. Protože kniha je stále reprezentativním předmětem (rozumějte, lze se s ní chlubit), může i dnes čtenář demonstrovat Husitských stoletím své společenské postavení podobně, jako to dělával čtenář společensky angažovaného vyprávění otce národa. Snad je takové srovnání oprávněné, Husitské století totiž vskutku má svou váhu (téměř 3 kilogramy!).

 

Ambicí autorů bylo jak shrnout husitologické bádání posledních 25 let, tak předložit některé nové poznatky. Kniha je přitom stále prací popularizační a vedle intelektuálního uspokojení předkládá i přehledné zpracování pro zvídavého čtenáře. Zároveň se jedná o výpravnou a bohatě ilustrovanou knihu, která spoustou obrázků potěší i mladší čtenáře. Snad se ti úplně nejmenší nedopustí blasfémie, když se rozhodnou vymalovat si černobílý starý tisk z Chelčického Sítě víry; naopak prokáží zájem o poselství myslitele 15. století. Husitskému století by to jistě slušelo pod vánočním stromkem, a protože Vánoce jsou svátky klidu a míru, třikrát se rozmyslete, než rozdáte pohlavky za pomalovanou knihu.

 

Pavlína Cermanová, Robert Novotný, Pavel Soukup (eds.): Husitské století

Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2014

792 stran

zpět na titulní stránku... zpět na rubriku...