Jaromír Funke. Mezi konstrukcí a emocí | kulturissimo.cz - Vaše lepší stránka. Ta kulturní


Kulturní portál s přehledem - hudba, výstavy, divadlo, film
Vaše lepší stránka. Ta kulturní.

zpět na titulní stránku...

zpět na rubriku...

Výstavy

Jaromír Funke. Mezi konstrukcí a emocí

90% Recenze | Marek Šimoník | 22.10.2013

Moravská galerie v Brně připravila výstavu průkopníka moderní fotografie Jaromíra Funkeho, který byl jedním z prvních modernistů nejen české, ale i  světové fotografie. Autor výstavy Jaromír Funke – mezi konstrukcí a emocí je Vlastimil Dufek, který se Funkeho dílem dlouhodobě zabývá, člení autorovy fotografie nejen podle jednotlivých období autorova tvůrčího období, ale také podle jednotlivých tematických a stylových cyklů. Právě prostřednictvím fotografických cyklů Funke jako jeden z prvních fotografů vyjadřoval své vidění uměleckého činu. Na výstavě jsou zastoupeny také jeho nejznámější práce, ve kterých se věnoval geometrické abstrakci a surrealistický cyklus reflexů na sklech. Působivé jsou Funkeho fotogramy, kterými reagoval na Man Raye, přestože tento způsob fotografického záznamu později odmítl s poukazem, že by fotografie měla být striktně dokumentární. Uvedený předpoklad je později pro Funkeho důležitý, ať už se věnuje složitým vytěsňováním fotografovaného objektu a snímá pouze jeho vržený stín, nebo fotografuje obyvatele Podkarpatské Rusi: vždy se soustřeďuje na dokumentární záznam reality, který doplňuje osobitým ztvárněním a netradiční kompozicí. Zejména diagonální kompozici si natolik oblíbil, že se táhne většinou jeho pozdějších souborů jako červená nit.

 

Jaromír Funke

 

Členění jednotlivých sekcí je plynulé, což nenásilně charakterizuje bílá stuha s názvy daných souborů vinoucí se nad hlavami diváků celou expozicí. Autoři výstavy zvyšují exkluzivitu expozice premiérou raných autorových prací, které ještě nedosahují významu jeho pozdějšího díla, ale jsou důležitým článkem ukazujícím autorova východiska. Část fotografií malých formátů soustředěných v této sekci je ponechána ve fotografických albech, která jsou vystavena v dlouhé bílé vitríně oválného tvaru. Ta diagonálně protíná galerijní místnost a tvoří tak výrazný prvek, který vystihuje atmosféru stěžejních autorových fotografií.

 

Jaromír Funke

 

Expozice kromě originálních fotografií, které z většiny pocházejí z bohaté sbírky Moravské galerie a z pozůstalosti spravované Funkeho dcerou, používá také několik velkoformátových reprodukcí, které působivě člení dlouhou vstupní chodbu galerie. Výstavu zpestřují  obrazy s Funkeho portréty, projekce nevystavených děl a sbírka  fotoaparátů, které Funke používal pro svou tvorbu.

 

Jaromír Funke

 

Galerie uspořádáním Funkeho retrospektivy pokračuje ve zviditelňování důležitých autorů historie fotografie, kterým se v minulosti dostalo méně pozornosti než by odpovídalo jejich významu  (na jaře to byla výstava Rudolfa Koppitze>>>). Funke položil základy moderního pohledu na práci s fotografovaným objektem i na způsob vnímání fotografie. Moravské galerii se podařilo svěžím provedením expozice skloubit tvorbu významného autora a historický odkaz, který přinesl dějinám fotografie do vkusného a funkčního celku. Nejenže nenudí, ale navíc otevírá souvislosti se současnými fotografickými přístupy.

 

Jaromír Funke
foto: archiv MG

 


Termín konání: 18.10. - 19.1.
Kde: Moravská galerie v Brně
Adresa: Husova 18, Brno
Další info: http://www.moravska-galerie.cz/
zpět na titulní stránku... zpět na rubriku...