Fait Gallery vystavuje Slova Jiřího Valocha | kulturissimo.cz - Vaše lepší stránka. Ta kulturní


Kulturní portál s přehledem - hudba, výstavy, divadlo, film
Vaše lepší stránka. Ta kulturní.

zpět na titulní stránku...

zpět na rubriku...

Výstavy

Fait Gallery vystavuje Slova Jiřího Valocha

redakce | 19.8.2015

V úterý 18. srpna byla v brněnské Fait Gallery zahájena výstava významného představitele experimentální poezie Jiřího Valocha nazvaná Slova. Textová instalace vznikla v přímé reakci na architektonické zákonitosti Fait Gallery Preview a je pokračováním předchozích projektů Jiřího Valocha. Zaměřuje se na práci se slovem jako typem obrazu. Slova v ní budou osvobozena z pevné struktury a významu vět. Ožívají ve své vizualitě a tautologii, navozují silný pocit smyslového vnímání. Zkrátka slova, která ovládnou prostor.

 

 

jiri-valoch-slova-1
Zdroj: Fait Gallery

 

 

Jiří Valoch (*1946) je umělec, teoretik, kritik, kurátor a sběratel patří mezi nejdůležitější představitele druhé vlny experimentální poezie. V průběhu 60. let se zařadil do okruhu autorů usilujících o propojení básnického a výtvarného jazyka do podoby nového intermediálního díla (Ladislav Novák, Jiří Kolář, Bohumila Grögerová a Josef Hiršal, Heinz Gappmayr, Pierre Garnier, Robert Lax, Herman de Vries, Lawrence Weiner, Gerhard Rühm, Allan Kaprow a mnozí další). Své umělecké počiny měl možnost prezentovat na mnoha mezinárodních výstavách a přehlídkách současného umění. Je zastoupen v řadě mezinárodních antologií a vytvořil řadu vlastních autorských knih pod hlavičkou předních nakladatelství v oblasti experimentální poezie.

 

Textové instalace umisťované přímo na stěnách galerií vytváří Valoch od počátku 70. let. V tomto období své předchozí tvůrčí postupy zaměřené na tvorbu textových struktur pomocí znaků psacího stroje považoval za vyčerpané a začala jej fascinovat potencialita významu jednoho slova, případně redukované množiny slov. Nejdříve se pokoušel o jejich zvýznamnění mimo větnou strukturu jejich zasazováním do ozvláštňujícího kontextu. (Vznikla tak díla, ve kterých psal slova na dívčí tělo, na kameny po cestě, případně vyřezával jejich podobu do kůry stromů a tento proces fotograficky dokumentoval). Záhy ovšem dospěl do fáze, kdy jej zajímalo slovo izolované, které by mělo fungovat samo o sobě (Jiří Valoch, 2006). V roce 1970 v rámci participace na Výstavě Klubu konkretistů v Domě pánů z Kunštátu vytvořil svou vůbec první textovou instalaci: Výstava jednoho slova, ve které se na nástěnném panelu objevil nápis HORIZONT. Na obzoru dalších let ovšem visela normalizace, která Valochovy realizace zahnala zpět na plochy papíru. K  textovým instalacím se intenzivněji vrátil až po roce 1989.

 

 

jiri-valoch-slova-2
Zdroj: www.facebook.com (Fait Gallery)

 

 

Na výstavě pro Fait Gallery Preview autor čerpá z textů původně vyhotovené pro malé formáty A4, které byly na počátku letošního roku společně s archivem Jiřího Valocha věnovány Moravské Galerii v Brně, a představují tak jednu z důležitých východisek nově připravované stálé expozice: Umění po roce 1945.

 

 


Termín konání: 19.8. - 2.10.
Kde: Fait Gallery Preview
Adresa: Ve Vaňkovce 2, Brno
Další info: http://www.faitgallery.com/
zpět na titulní stránku... zpět na rubriku...