Kateřina Šedá vs. Bedřichovice. Konstrukce reality skrze umělecký koncept. | kulturissimo.cz - Vaše lepší stránka. Ta kulturní


Kulturní portál s přehledem - hudba, výstavy, divadlo, film
Vaše lepší stránka. Ta kulturní.

zpět na titulní stránku...

zpět na rubriku...

Výstavy

Kateřina Šedá vs. Bedřichovice. Konstrukce reality skrze umělecký koncept.

85% Recenze | Marek Šimoník | 12.9.2013

Dne 3. září představila Moravská galerie v Brně aktuální fázi dlouhodobého projektu Od nevidím do nevidím brněnské umělkyně Kateřiny Šedé pod názvem Bedřichovice nad Temží. Součástí prezentace projektu byla předpremiérová projekce dokumentárního filmu Jak se dělá svátek režiséra Jana Gogoly ml. Film mapuje první část mnohovrstevnatého konceptu, která se odehrávala v roce 2011 v prestižní galerii Tate Modern v Londýně.

 

Kateřina Šedá je známá specifickým pojetím umělecké akce. Často vychází ze sociální problematiky a vždy balancuje na hranici několika uměleckých trendů. Hlavním tématem jsou pro ni problematické aspekty současného společenského života charakterizované důrazem na uspokojování soukromých zájmů. Na atomizaci společnosti nepoukazuje prostřednictvím explicitní kritiky, ale zakomponováním zpracovávaného problému do jádra uměleckého konceptu. Problém není vláčen na plakátech, ale jsou přijaty jeho důsledky, které tvoří rámec pro rozvinutí základního scénáře. Samotné provedení úkolu formou společenské interakce (sociálního happeningu) má umožnit zúčastněným aktérům a posléze i  nezúčastněným divákům vlastní kritickou reflexi zpracovávaného tématu. Nedílnou součástí je široké spektrum jednání, interakcí a zpětných vazeb potřebných pro naplnění (z počátku) utopického, bláhového či v úzké perspektivě nesmyslného cíle. Autorka své projekty ukotvuje většinou ve vesnickém prostředí, kde je změna ve společenském životě způsobená individualizací nejviditelnější. Pokud byla dříve vesnice nositelem tradice a společenského života, dnes se stává spíše skanzenem nebo ubikací.

 

Kateřina Šedá

 

 

Právě neexistence elementárního společenského života a vylidnění veřejného prostoru obce bylo iniciační motivací autorky k provedení pozitivního ataku na obyvatele Bedřichovic a formou happeningu vmanipulování aktérů do „svých“ rolí. Projekt začal před dvěma roky, kdy bedřichovičtí  exportovali svoji vesnici před londýnskou galerii Tate Modern prostřednictvím provádění svých obvyklých domácích činností na prostranství před galerií.  Šlo tedy o radikální proměnu na škále periferie–centrum ve vnímání urbánního prostoru. Nyní byla tato periferie „provinčního“ města i s jeho obyvateli uprostřed centra světového kulturního dění. Důležitým podtitulem akce je pro Kateřinu Šedou snaha o vytvoření  svébytného bedřichovického svátku. Svátek by se tak mohl stát přirozeným důvodem pro oživení společenského života v obci, a zejména nenuceného lidského kontaktu mezi obyvateli Bedřichovic, který by nekončil na hranici slušného chování (pozdravem).

 

Kateřina Šedá

 

 

V roce 2012 Kateřina Šedá v projektu pokračovala tím, že se v Bedřichovicích snažila o vytvoření sváteční iluze. V běžný pracovní den, 3. září, bedřichovickým od rána do setmění proplácela sváteční volno  v podobě minimální hodinové mzdy pod jedinou podmínkou: nesměli pracovat. Letošní třetí září pracovala na ukotvení sváteční atmosféry „nicnedělání“ a zalidnění obce prostřednictvím soutěže v chytání lelků. Od 6:18  do 19:40 musel být každý účastník soutěže oblečený do lelkovacího dresu a v něm „podle svého nejlepšího přesvědčení viditelně lelkovat a zahálet“. Za to si pak vzájemně udělovali ocenění. Navíc autorka tento rok přidala do projektu novou dimenzi shrnutou pod název Bedřichovice nad Temží. Elementární podmínkou pro setkávání a trávení času ve veřejném prostoru je fyzická přítomnost vhodného prostranství a prostředí. Proto se Šedá pustila spolu s architektkou do urbanistického plánu na přestavbu centra obce. Na plánu spolupracuje obec  a podařilo se získat i podporu z evropských fondů. Konceptuálním rámcem je  Londýn, který bude parafrázován v celkovém pojetí rekonstrukce: odkazem na nábřeží s řekou, výsadbou bříz nebo telefonní budkou.

 

Kateřina Šedá
foto: Marek Šimoník

 

 

Šedá se tímto experimentem/happeningem/hrou dotýká problému, který se zabydlel v realitě každodennosti nejednoho člověka soudobé české společnosti poznamenané hlubokými společenskými změnami: dobrovolná  odloučenost od okolního světa a nezájem o společenské interakce se přetavila v připoutanost k mediální „reality“ show nebo k virtuálním sociálním vztahům. Originálním uchopením problému a převrácením jeho premis naruby umožňuje aktérům postavit se k tématu tak blízko, až se ho lze doslova dotknout a mít pozitivní zážitek z toho, že to může fungovat i jinak. Akce Kateřiny Šedé vytváří zážitek zejména pro aktéry; hmatatelné ovlivnění reálného prostředí, kdy umělecká akce supluje práci společenských elit, se však stává zážitkem i pro diváka.


Termín konání: 3.9. - 3.9.
Kde: Moravská galerie v Brně
Adresa: Husova 18, Brno
Další info: http://www.moravska-galerie.cz/
zpět na titulní stránku... zpět na rubriku...