Kateřina Šedá a „její“ Bedřichovice nad Temží | kulturissimo.cz - Vaše lepší stránka. Ta kulturní


Kulturní portál s přehledem - hudba, výstavy, divadlo, film
Vaše lepší stránka. Ta kulturní.

zpět na titulní stránku...

zpět na rubriku...

Ostatní

Kateřina Šedá a „její“ Bedřichovice nad Temží

75% Recenze | Silvie Jasičová | 9.9.2015

Završení pětiletého projektu konceptuální umělkyně Kateřiny Šedé nazvaného Bedřichovice nad Temží ve čtvrtek 3. září připomínalo spíše společensko-politickou událost než kulturní či dokonce výtvarný počin, a to především díky zástupcům nejrůznějších institucí řečnících před novým kulturním domem. Otevření návsi, jejíž design byl navržen obci přímo podle projektu, za kterým stála tato mladá česká výtvarnice, se odehrálo v den, který se pro obec Bedřichovice stal lokálním svátkem.

 

 

seda-bedrichovice-nad-temzi-1
Foto: Silvie Jasičová

 

 

Do okolního rázu dědiny s řadovými domky a kostelíkem se podařilo prvky londýnského nábřeží zasadit citlivě, a tak i při velice avantgardně zvolené koncepci působí přirozeně. Vybrané prvky britské metropole se v Bedřichovicích neocitly náhodou. Jejich cesta na moravský venkov začala vlastně již před pěti lety, kdy se Kateřina Šedá rozhodla svou další sociálně koncipovanou výtvarnou akci uskutečnit s obyvateli této obce. Že se její idea – vytvořit pro obyvatele obce „čas“, který mohou trávit společně – zhmotní ve vybudování nového veřejného prostoru, jistě netušila.

 

 

seda-bedrichovice-nad-temzi-3
Foto: Silvie Jasičová

 

 

Kateřina Šedá (*1977) svými výtvarně-sociálními akcemi upozorňuje na vzrůstající absenci společenského života v obcích, jenž je upozaďován na úkor individualit a menších skupin. Poukazuje na stoupající důležitosti materiálna, které ubírá místo sociálním vazbám a je příčinou vytrácení kolektivního prožitku. Projekty, jimiž se snažila o obnovení společenského života a jeho propojení s netradičními výtvarnými akcemi, začala koncipovat již za svých studií. Její počiny se záhy dočkaly ocenění v řadách odborné veřejnosti a jako jediná česká výtvarnice byla přizvána k realizaci projektu i v Tate Modern v Londýně, do jehož realizace zapojila právě obec Bedřichovice.

 

Šedá se snaží poukázat na život obcí nacházejících se na okraji měst, jež slouží lidem již jen jako jakési ubytovny a pomalu v nich vymírá veřejný život, který k českému venkovu kdysi neodmyslitelně patřil. „Bedřichovice jsou typickou vesnicí, kde v průběhu pracovního dne nikoho nepotkáte – většina obyvatel odjede za prací do nedalekého města a vrátí se až večer. Moc času na společné setkávání jim tedy nezbývá. O víkendu spíš dohánějí to, na co nemají přes týden čas.“ Projekt byl tedy veden především otázkou společného protnutí v čase a jako takový byl dalším pokračování snahy Šedé. „Chtěla bych spojit lidi na základě věcí, které je rozdělují. Snažím se vytvořit něco, co lidi přiměje ke změně stereotypu, ve kterém žijí“.

 

 

seda-bedrichovice-nad-temzi-4
Foto: Silvie Jasičová

 

 

Akce v Londýně odstartovala pětiletou práci na sblížení obyvatel Bedřichovic. Zároveň jim byla vymezena doba, kdy se budou věnovat výhradně sami sobě. Šedá vyznačila před světoznámou galerií prostor odpovídající velikosti vesnice a nechala jej rozpohybovat jejich skutečnými obyvateli, kteří zde před zraky návštěvníků, ale i sebe samých, dělali jen to, čemu se věnují ve chvílích, které tráví doma. Pohledy do vesnice naučené z fotografií zpracovávalo na svých plátnech umístěných v ulicích na osm desítek britských malířů. Vytvořili kulisy pro bedřichovické, kteří se tak mohli poprvé pozorovat i za „zdmi“ svých domovů.

 

Na základě úspěchu z Londýna se Šedá rozhodla pracovat s bedřichovickými i nadále a 3 září se tak stalo dnem, kdy se obyčejný život obce změnil v událost, na které se podíleli všichni obyvatelé napříč generacemi. Každý rok zde Kateřina Šedá realizovala novou aktivitu, která měla za úkol jediné: zapojit obyvatele do společné aktivity.

 

Každoroční soukromý svátek vyžadoval i prostor, kde se mohou sousedé scházet a trávit společný čas. Právě v tu chvíli se zrodila myšlenka, za jejíž realizací stojí početný tým grafiků, architektů, fotografů a designérů. Vše začalo přenesením Bedřichovic do Londýna a pomyslně také končí přenesením Londýna do Bedřichovic. Obec má novou náves – místo, kde se mohou její občané scházet postavené jako mini kopie temžského nábřeží, jejíž centrum tvoří lavičky obrácené k sobě, tak aby splňovaly účel, k němuž jsou primárně určeny: ke vzájemnému setkávání obyvatel.

 

V duchu vzpomínek na Londýn se neslo i slavnostní otevření návsi a kulturního domu, kam byla dočasně umístěna výstava mapující celý pětiletý projekt výtvarnice za kurátorského vedení Yvony Ferencové z Moravské galerie v Brně.

 

 

seda-bedrichovice-nad-temzi-2
Kateřina Šedá převzala od bedřichovických dárek v podobě čestného občanství. Foto: Silvie Jasičová

 

 

Kateřina Šedá se na tiskové konferenci konané před slavnostním otevřením vyjádřila v tom smyslu, že nastala doba, kdy je pětiletý projekt potřeba uzavřít a ponechat bedřichovickým prostor pokračovat dále v tom, co bylo započato. Při převzetí čestného občanství Bedřichovic přislíbila akci i na další rok. Zda je tedy projekt opravdu završen, či se bude vyvíjet i nadále, není zcela jasné.

AUTOR
Silvie Jasičová

Silvie Jasičová

Přenést svět fantazie do všedního života příběhy složenými ze slov.

>>> další články autora

Termín konání: 3.9.
zpět na titulní stránku... zpět na rubriku...