Hexameron na Bílé hoře | kulturissimo.cz - Vaše lepší stránka. Ta kulturní


Kulturní portál s přehledem - hudba, výstavy, divadlo, film
Vaše lepší stránka. Ta kulturní.

zpět na titulní stránku...

zpět na rubriku...

Divadlo

Hexameron na Bílé hoře

redakce | 23.9.2014

Ve středu 8. října ve 20 hodin proběhne v klášteře na Bílé hoře site-specific performance Hexameron. Představení, které zahájí kulturní pásmo Bílá hora 2014 / Co nás rozdělilo, může dnes spojovat?, připravil tým studentů AMU a VŠE Praha.

 

„Název, který se vztahuje k šestidennímu cyklu stvoření světa, jsme si půjčili ze sbírky šesti homilií svatého Ambrože, věnovaných prvním kapitolám knihy Genesis. Reliéf svatého Ambrože se nachází v jižním křídle kostela panny Marie Vítězné na Bílé hoře. Zároveň před téměř sto osmdesáti lety vznikla stejnojmenná společná skladba šesti klasiků světové hudby,“ vysvětluje Linda Straub, která se stará o režijní a dramaturgickou supervizi. „Snažíme se zasadit současné skladby do konkrétního místa a historicko-spirituálního kontextu.“

 

 

knowtilus_hexameron_1
Hexameron. Zdroj: www.knowtilus.cz

 

 

Hexameron bude pro diváky jedinečnou příležitostí slyšet nové kompoziční přístupy a orchestraci postavenou na elektro-akustice, matematice a experimentování se zvukem. I názvy skladeb (např. Ceremonie, Hlas ze Šumavské pouště či Kánon derivací) i spojení elektro-akustické hudby s projekcemi a divadelně-tanečními výstupy napovídají, že půjde o neopakovatelný zážitek. Uchopení celého představení jako slavnostního procesí přináší originalitu i tradici zároveň a aktivně diváky zapojí.

 

Šest autorů hudby hledalo svou inspiraci v náboženství, posvátné geometrií, rituálech i podstatě lidského života. „V běžném životě máme tendenci spojovat si rituály s náboženskými významy, lidé jsou ale bytosti, které tíhnou k rituálům přirozeně. Vytvářejí si své vlastní návyky a rutiny, které časem nabývají formy rituálů. Prostřednictvím obyčejných předmětů a generování elektronických zvuků ve specifickém prostorovém kontextu bychom rádi dosáhli určitého katarzního zážitku oproštěného od předepsané interpretace,“ objasňuje jeden ze skladatelů, Gilberto Agostinho. 

 

 

knowtilus_hexameron_2
Gilberto Agostinho, jeden ze skladatelů. Zdroj:  https://www.facebook.com/knowtilus.cz

 

 

KNOWtilus je společný projekt Vysoké školy ekonomické v Praze a Akademie múzických umění v Praze, který se zaměřuje na využití vědy a techniky jako inspiračního zdroje pro uměleckou tvorbu a rozvoj kreativního průmyslu. Na projektu se podílejí kromě  pedagogů/odborníků na danou problematiku též vybraní studenti oboru Arts management na Fakultě podnikohospodářské VŠE, Multimédia v ekonomické praxi na Fakultě informatiky a statistiky VŠE, oboru Divadelní tvorba v netradičních prostorech na Divadelní fakultě AMU a obory Skladba, Zvuková tvorba a Hudební management na Hudební a taneční fakultě AMU. Projekt přispívá k rozvoji dovedností interdisciplinární projektově orientované týmové spolupráce, která se v oblasti umění a kreativního průmyslu stále více prosazuje.


Termín konání: 8.10.
zpět na titulní stránku... zpět na rubriku...