Vydejte se do Domu U Kamenného zvonu za fotografickou tvorbou Miloty Havránkové | kulturissimo.cz - Vaše lepší stránka. Ta kulturní


Kulturní portál s přehledem - hudba, výstavy, divadlo, film
Vaše lepší stránka. Ta kulturní.

zpět na titulní stránku...

zpět na rubriku...

Výstavy

Vydejte se do Domu U Kamenného zvonu za fotografickou tvorbou Miloty Havránkové

redakce | 2.10.2015

Ve čtvrtek 1. října zahájila Galerie hlavního města PrahyDomě U Kamenného zvonu výstavu fotografky Miloty Havránkové (*1945), nazvanou prostě Milota. Ta patří k první československé generaci vysokoškolsky vzdělaných profesionálních fotografů, kteří koncem 60. let minulého století absolvovali studijní obor výtvarná fotografie na pražské FAMU u profesora Jána Šmoka.  Po studiu Milota Havránková v oboru pokračovala a pedagogicky působila na Střední škole uměleckého průmyslu v Bratislavě. Právě tam nadchla a fotograficky formovala mladou generaci osobitých fotografů, tzv. Slovenskou novou vlnu, ke které patří například Tono Stano a Miro Švolík. Od roku 1991 inspirovala další generace, když vedla a názorově kultivovala směřování Ateliéru výtvarné fotografie na VŠVU v Bratislavě. V letech 1994–2005 přednášela na katedře fotografie FAMU v Praze, v současnosti vede Ateliér fotomédií na Akademii umění v Banské Bystrici.

 

 

milota-1
Milota Havránková: Z cyklu Mýtus (1970). Foto © Galerie hlavního města Prahy

 

 

Milota je výjimečná a do značné míry solitérní fotografka. Na fotografickou scénu vstoupila v 60. letech, kdy slovenská fotografie procházela silnou vlnou zvýtvarnění a znovu ožívala východiska expresivně laděného surrealismu. Rehabilitace jeho imaginativního potenciálu však proběhla v úplně nových podmínkách. Autorka od počátku neustále narušuje tradice, dokonce i ty vlastní, modifikuje vizuální řeč i výrazový slovník své tvorby. Je jednou z nejdůraznějších experimentátorek v dějinách československé inscenované fotografie. Neortodoxními zásahy do pozitivu i negativu, použitím široké škály expresivních výrazů, kombinací fotografických i nefotografických výtvarných technik, ale i pozdějším použitím digitální a postprodukční manipulace dosahuje svébytné obraznosti. Transformuje bezprostředně viděnou realitu do subjektivních obrazových kompozicí tak, aby přesahovala mikrosvět jejích mezilidských vztahů. V 80. letech minulého století, kdy v Československu rostl zájem o principy inscenované fotografie, ona ve své tvorbě intuitivně předjímala zárodky počítačové a digitální obraznosti. Přirozeně pak přijala téměř vše, co jí nabízel nástup nových médií na přelomu tisíciletí. Svým pedagogickým i uměleckým působením tak pomohla nasměrovat oblast tvůrčí fotografie a uměleckého vzdělávání k jejich současnému intermediálnímu zaměření.

 

 

milota-2
Milota Havránková:  z cyklu Rok ženy (1975). Foto © Galerie hlavního města Prahy

 

 

Pro její tvorbu je příznačná nejen pestrost technologických, formálních i myšlenkových přístupů, ale i široký záběr uměleckých disciplín počínaje designem a módou, přes knižní ilustrace, interiérové monumentální fotografie pro architektonické realizace, malbu, inscenovanou a výtvarnou fotografii až k experimentálnímu filmu. Skončí však pokaždé tam, kde začala – u fotografie, kterou považuje za průsečík celým vizuálním uměním posledního století. Autorka vnímá toto médium jako legitimní prostředek komunikace, kterým skutečnost inscenuje, manipuluje a také provokuje, aby odhalovala její skryté vrstvy. Toto neúnavné hledání plnohodnotného uměleckého a přitom specificky fotografického výrazu, které nikdy nesledovalo módní obrazové tendence a hlavní proudy fotografie, přidává paradoxně jejímu dílu nadčasovou a stále aktuální hodnotu.

 

 

milota-3
Milota Havránková: z cyklu Nová míra a moje rodina (2005). Foto © Galerie hlavního města Prahy

 

 

Skrze tvorbu prohledávala zákoutí své duše, komunikovala se zákony univerza, zkoumala zázrak stvoření, tvoření, emocí či smyslu bytí. Používala jednoduché nástroje: ženskost, analytickou zvídavost, tvořivost, hravost a pokoru. Její tvorba se odlišuje od klasicky chápané fotografie či fotografického konceptu. Vizionářsky předvídala trendy, které teprve měly přijít, a i proto byla a je svými současníky často nepochopena. S časovým odstupem od vývoje fotografie druhé poloviny 20. století se dnes mnohem jasněji ukazuje, jak prozíravý a svobodný byl a je její přístup k tvorbě.

 

Retrospektiva v Galerii hlavního města Prahy v Domě U Kamenného zvonu ukazuje hlavní okruhy rozsáhlé tvorby Miloty Havránkové, kterými navázala na odkaz fotografické avantgardy a způsobem novým, ničím nesvázaným, použila fotografickou techniku k tvorbě, kterou až dnes dokážeme docenit v celé šíři a hloubce.

 

 

 

 

 

 


Termín konání: 2.10. - 17.1.
Kde: Galerie hl. m. Prahy, Dům U Kamenného zvonu
Adresa: Staroměstské náměstí 13, Praha 1, Praha
Další info: http://www.ghmp.cz
zpět na titulní stránku... zpět na rubriku...