Poslední večírek s Olgou Havlovou | kulturissimo.cz - Vaše lepší stránka. Ta kulturní


Kulturní portál s přehledem - hudba, výstavy, divadlo, film
Vaše lepší stránka. Ta kulturní.

zpět na titulní stránku...

zpět na rubriku...

Film

Poslední večírek s Olgou Havlovou

80% Recenze | Magdalena Kodedová | 23.5.2014

V polovině tohoto měsíce vstoupil do českých kin nový dokumentární film Miroslava Janka Olga. Režisér v  tvůrčím duu se svou manželkou a střihačkou Toničkou Jankovou v něm zachycuje závan osobnosti Olgy Havlové (1933-1996), partnerky Václava Havla a rovněž výrazné postavy českého disentu. Na pozadí undergroundových večírků a happeningů film výmluvně přibližuje atmosféru komunistické totality, ale i prvních demokratických let tehdejšího Československa.

 

Zdroj: www.olgafilm.cz
Zdroj: www.olgafilm.cz


 

 

Dokumentární snímek vznikl z podnětu Anny Freimanové, přítelkyně a spolupracovnice Havlových, která se s Miroslavem Jankem potkala při příležitosti vzniku filmu Občan Havel. Nosným materiálem Olgy se staly archivní prameny nejrůznějšího typu, jež Olgu Havlovou zachycují, nebo s ní nějak souvisejí. Film je jako mozaika poskládán z filmových záběrů, hlasových záznamů i textových rozhovorů Olgy, spisů StB, fotografií a vzpomínek jejích pamětníků, přátel a spolupracovníků. Právě toto (místy umluvené vzpomínání) bohužel občas vyčnívá nad celkovým duchem snímku, kterému více než zobecňující hodnocení Olgy prospívají konkrétní historky a činy.

 

Zdroj: www.olgafilm.cz
Zdroj: www.olgafilm.cz


 

 

Dokument rezignuje na očekávanou časovou posloupnost a anachronicky propojuje rozmanité materiály podle tématu i emocí. Nic v dokumentu není „edukativně“ vysvětlováno ani upřesňováno, dokonce i jmenné titulky u vzpomínajících chybí. Přesto jsou všechny podstatné události lehko odvoditelné z celkového kontextu. Některé věci nechává film nevyřčené, jiné momenty jen lehce naznačí a je na divákovi, jak moc je s prostředím obeznámen či zda bude pátrat dál…  Orientačními body se stávají citace z rozhovorů s Olgou a z vyšetřovacích spisů StB. Zápisky Státní bezpečnosti načetl Miroslav Janek, Olžiny rozhovory, které se dochovaly jen v tištěné podobě, přečetla svým podobně laděným hlasem její neteř, rovněž Olga. To filmu přineslo další rozměr jakési autenticity, a to zvláště v případech, kdy neteř tzv. vypadává z role a čtené i komentuje. Zvukové stopy se ve filmu místy vzájemně prolínají nebo jsou stavěny do kontrastu s výmluvnou vizuální stránkou, čímž mnohdy vznikají úsměvné momenty (např. citování z vyšetřovacího spisu o vizáži agentů je doplněno amatérským filmem z disidentského okruhu o příšerách na lesní cestě). O úsměvné chvíle však není nouze v celém filmu, přináší je sama Olga, a to zejména v manželských interakcích s Václavem, ale i v (nevšedním) okruhu přátel.

 

Režisér Miroslav Janek. Zdroj: www.beststarsofyear.com
Režisér Miroslav Janek. Zdroj: www.beststarsofyear.com


 

 

Pro ty, kteří se s paní Olgou nesetkali osobně (a je to i režisér Janek) je jistě nemožné porovnat si její opravdovou osobnost s podobou, která se z tohoto filmu vynořuje: parťačka Václava Havla, jeho opora, aktivní disidentka, výtečná organizátorka i glosátorka, žena spravedlivá, nenuceně společenská, upřímná, přirozeně inteligentní a humánní.  Pamětníci se shodují, že taková opravdu byla. Jisté ovšem je, že film bez patosu a „zbožštění“ zachycuje příběh ženy, která se ocitla v pozoruhodné (dějinné) situaci, ať už její osobnost vnímáme jakkoli. Dokument svěže a inteligentně zprostředkovává Olžiny životní postoje, ale i takové paradoxy, jakými bylo například nahrazení sledujících agentů StB oficiální ochrankou pro první dámu. Je sympatické, že film nuceně nedojímá a samoúčelně nemanipuluje s divákovými emocemi, o čemž svědčí i jeho vkusný závěr.  Největší zásluha tohoto dokumentární filmu však bezesporu tkví v již zmíněném zachycení doby, její atmosféry a dnes téměř neuvěřitelných praktik ze strany tehdejšího komunistického vedení země. A tyto útrapy přibližuje opravdu působivě, až z toho všeho zastrašování, ponižování a pronásledování na člověka před plátnem padá tíseň. Možná o to více je obdivuhodné, že Olga Havlová a ostatní dokázali takovému tlaku čelit a za „estébáckého“ přihlížení se dovedli bavit a smát. 

AUTOR
Magdalena Kodedová

Magdalena Kodedová

Kulturomilná maminka a vegetariánka, se slabostí zejména pro divadlo, knihy, (dokumentární) filmy, Španělsko, Francii a čokoládu.

>>> další články autora

Termín konání: od 15.5.
zpět na titulní stránku... zpět na rubriku...