Rakouské kulturní fórum otevřelo novou výstavu: Setkávání Česka, Rakouska a Slovinska | kulturissimo.cz - Vaše lepší stránka. Ta kulturní


Kulturní portál s přehledem - hudba, výstavy, divadlo, film
Vaše lepší stránka. Ta kulturní.

zpět na titulní stránku...

zpět na rubriku...

Výstavy

Rakouské kulturní fórum otevřelo novou výstavu: Setkávání Česka, Rakouska a Slovinska

redakce | 19.1.2015

Od minulého týdne je v Rakouském kulturním fóru v Praze k vidění nová výstava nazvaná Setkávání. Její podtitul Rakousko _ Slovinsko _ Česká republika naznačuje, že se v ní setkávají tři umělci, aby se z perspektivy svých oborů zabývali urbánním prostorem. Marko Lipuš, Tanja Prušnik, Aleksandra Vajd a Hynek Alt se navzájem doplňují v propletené trilogii: spektrum této výstavy tvoří fotografie, malba/prostorová instalace a fototapeta.

 

 

rkf-setkavani
© Tanja Prušnik

 

 

Kurátorka Tanja Prušnik k výstavě říká: „My všichni jsme součástí urbánního prostředí, ve kterém existují (vznikají) stavby, symboly a znaky – aniž si toho všímáme. Z důvodu přesnějšího pohledu na urbánní prostředí a jeho lepšího vnímání je tato výstava koncipována pro zcela konkrétní místo. Praha se coby místo konání výstavy prostřednictvím intervenčních prací stává základním motivem: Fotografie podobající se kolážím; segmenty obrazů, které se překrývají, vrství a znovu spojují; interiéry pražských průmyslových staveb, které jsou zasazeny do nového kontextu, přemístěny do centra města a přesunuty zevnitř ven; objekty, které se podobají architektonickým modelům, vzrůstající bez omezení do výšky a pohledy na lesy, které komprimují interiér. Tvůrci vědomě používají umělecké transfery a proplétání s jinými městy. Výstava by měla být v adaptované formě prezentována v dalších evropských městech, např. ve Vídni a v Lublani.“

 

Tanja Prušnik (*1971) vystudovala architekturu na Technické univerzitě ve Vídni, kde pracuje jako architektka a výtvarná umělkyně. V roce 2004 byla vyznamenána uměleckou cenou Frauenkunstpreis Kärnten. Její malířský přístup je transformován a integrován do architektonických konstrukcí, ona sama překračuje „hranice“ výtvarna. Způsob její malby se neomezuje na klasickou obrazovou rovinu. Dvourozměrná plocha obrazu se stává trojrozměrným prostorovým objektem.

 

 

Marko Lipuš, fotograf (*1974), studoval jak na vyšší odborné grafické škole a na škole umělecké fotografie ve Vídni, tak na FAMU v Praze. Své fotonegativy přepracovává pomocí různých manipulativních intervencí, především škrábáním do malých i velkých formátů. Žije a pracuje ve Vídni. „Pozoruhodné jsou kromě montáže i jiné zásahy, kterými Lipuš přepracovává své fotonegativy. Rozškrábává je, vrývá do nich drobné znaky, kresby. Techniky jsou prastaré, místy připomínají šrafování leptů, jemné kresby – umění raných sgrafit, která byla na zdech domů a na pomnících před tagy (podpisy) a stencily (šablonami) dnešních graffiti sprejerů,“ napsala o Lipušovi Nina Schedlmayer.

 

 

Aleksandra Vajd (*1971, Slovinsko) a Hynek Alt (*1976, ČR) přednášejí na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze/VŠUP. V situacích vázaných na konkrétní prostředí, ve kterých opouštějí druhou dimenzi, vytvářejí pomocí reálných třídimenzionálních objektů reverzní transkripci struktury obrazového prostoru.

 

 

„Alt a Vajd nás vedou ke zcitlivění ke konkrétní fotografii a ke smíření se zrádnou povahou vnímání, kognitivních procesů a následné aplikace poznatků. Prezentují fotografii jako médium, u něhož roli hraje nejen reprezentované, ale rovněž vlastnosti a limity technologického prostředku, konkrétní podmínky a kontexty, a v neposlední řadě také osoba fotografa, která s možnostmi, limity, podmínkami a souvislostmi performativně zachází.“ (Jiří Ptáček / Výňatek z Eikon s. 84-85/2014)

 


Termín konání: 15.1. - 2.4.
Kde: Rakouské kulturní fórum v Praze
Adresa: Jungmannovo nám. 18, Praha 1
Další info: http://www.rkfpraha.cz
zpět na titulní stránku... zpět na rubriku...