Týden uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby kultivuje veřejný prostor | kulturissimo.cz - Vaše lepší stránka. Ta kulturní


Kulturní portál s přehledem - hudba, výstavy, divadlo, film
Vaše lepší stránka. Ta kulturní.

zpět na titulní stránku...

zpět na rubriku...

Ostatní

Týden uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby kultivuje veřejný prostor

Tereza Škoulová | 5.2.2014

Zájem o veřejný prostor a o jeho oživování pomalu přichází i do našich končin. Nejvýraznější akce na oživení veřejného prostoru v Praze pořádá iniciativa Auto*mat: ať už jde o sousedský happening Zažít město jinak nebo akci Nábřeží žije!, kdy se Smetanovo nábřeží uzavřelo autům ve prospěch chodců a stolků s domácími koláči. Zmíněné akce se týkaly převážně Prahy. Letos podruhé u nás ovšem proběhne plošná iniciativa k oživení veřejného prostoru: Týden uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby. Zájemci se mohou přihlašovat až do poloviny května.

 

Celostátní přehlídka dětských skupin scénického tance Kutná Hora, Different Geometry, ZUŠ Vodňany, foto: Ivo Mičkal
Celostátní přehlídka dětských skupin scénického tance Kutná Hora, Different Geometry, ZUŠ Vodňany, foto: Ivo Mičkal

 

 

Týden občanské angažovanosti, jak akci pořadatelé označují, je celostátní projekt na podporu uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby. Loňského ročníku se zúčastnily tisíce divadelníků, hudebníků, tanečníků, výtvarníků a literátů po celé České republice. Inspirace přišla ze zahraničí: Týden je iniciativa propojující projekt UNESCO a evropský Týden amatérského umění, které fungují v několika evropských i mimoevropských státech.

 

Do programu Týdne se mohou přihlásit všichni pořadatelé, kteří se zabývají uměleckým vzděláváním a amatérskou tvorbou, a jejichž akce je určena veřejnosti. Amatérští tvůrci se setkají s diváky a návštěvníky v různých prostředích: jak v uzavřených prostorech (divadla, galerie, ZUŠ, kulturní domy),  tak i ve veřejném prostoru měst, obcí, památek, ale i v přírodě. Na jednotlivých místech tak dojde k obohacení společenského života  a posílení sociálních vazeb.

 

Celostátní přehlídka školních pěveckých sborů v Uničově, foto: Karel Kašák
Celostátní přehlídka školních pěveckých sborů v Uničově, foto: Karel Kašák

 

 

A teď ta důležitá zpráva: iniciativa nevychází zdola, od občanů toužících po změně ani od sdružení prosazujících lepší prostředí pro život (jakkoli jsou tyto snahy sympatické, ušlechtilé a chvályhodné). Koordinátorem akce je NIPOS, příspěvková organizace Ministerstva kultury. Dobrá zpráva je to hlavně proto, že naznačuje pozitivní změnu ze strany samotného státu, který se stává zprostředkovatelem kvalitnějšího života. A to je skvělá novina. Záštitu akci zatím poskytla Česká komise pro UNESCO, ale NIPOS stejně jako v loňském roce zažádá o záštitu také Ministerstvo kultury a Ministerstvo školství, které akci vloni podpořili.

 

NIPOS jako koordinátor akce je odborným garantem celostátních přehlídek a pořadatelem zahajovacího koncertu 15. května na HAMU v Sále Martinů. A činí se i v oblasti propagace: „Vytvořili jsme stránky Týdne, kde vzniká Mapa aktivit. Byl vytištěn plakát a rozeslán do knihoven, muzeí, galerií a divadel. Vznikl spot, který by v případě získání mediálního partnerství měl být vysílán Českou televizí. Podpora při propagaci Týdne je domluvena s řadou mediálních partnerů. Informace sdílí také veřejné instituce, řada z nich se do Týdne zapojí s vlastním programem. S radnicemi jsme ve spojení přes Krajské úřady a spolky jako Spolek pro obnovu venkova České republiky,“ vyjmenovává Marcela Hančilová z NIPOS. Cílem je, aby se výzva dostala ke všem potenciálním zájemcům o účast v Týdnu uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby. Ti se mohou přihlašovat od ledna až do půlnoci 16. května na webových stránkách www.amaterskatvorba.cz. Na tomtéž místě postupně vznikne Mapa aktivit, kde je již nyní možné vidět první přihlášené účastníky.

 

Obřadní slavnost Vylévání studánek na poutním místě Křemešník u Pelhřimova – královna vylévá vodu, Soubor lidových písní a tanců Trnávka z Pacova, foto: Ing. Pavel Martínek
Obřadní slavnost Vylévání studánek na poutním místě Křemešník u Pelhřimova – královna vylévá vodu, Soubor lidových písní a tanců Trnávka z Pacova, foto: Ing. Pavel Martínek

 

 

Otázka je, kdo je považován za „amatérského umělce“ a může se tedy účastnit celostátního uměleckého happeningu. Odpovídá opět Marcela Hančilová: „Určit hranici mezi profesionálním a amatérským uměním je velmi obtížné, oba typy tvorby jsou vzájemně provázané. Na toto téma se vedou letité odborné diskuse a  jednoznačná odpověď na tuto otázku neexistuje. Amatéři by měli být ti, kdo nemají vzdělání v oboru, ale úroveň jejich tvorby většinou  nezáleží na tom, jaké školy absolvovali, proto je toto dělení dosti formální. V zásadě jsou amatérští tvůrci ti, kdo se touto tvorbou neživí  a dělají ji ve volném čase, což vůbec nemusí souviset s úrovní jejich tvorby.“ Právě „úroveň“ zastoupených subjektů je široce rozkročená: Úroveň je velmi různorodá od opravdu jednoduchých typů aktivit, jako je například čtení pohádek v místní knihovně, kterého se účastní děti z  místní základní umělecké školy až po vystoupení na velmi vysoké úrovni, jako jsou třeba Celostátní přehlídka dětských skupin scénického tance v Kutné Hoře nebo Celostátní přehlídka školních pěveckých sborů v Uničově,“ doplňuje Marcela Hančilová.

 

V loňském pilotním ročníku se k Týdnu přihlásilo přes dvě stě padesát účastníků, kteří uspořádali řadu zajímavých akcí. Některé z nich podpořily lokální tradice: Vylévání studánek na poutním místě Křemeš­ník u Pelhřimova seznámilo lidi s nádherným zvykem, který se na Pelhřimovsku datuje už od 11. století. Svobodná děvčata při něm obřadně čistí prameny; dívenky v letním pelhřimovském kroji se zdobí stuhami a jarním kvítím, jejich královna nosí věnec ze zimostrázu. Vylévání začíná průvodem za zpěvu písní od chrámu ke studánce, kde na pokyn královny probíhá ústřední obřad čištění studánky. Královna zázračnou vodu poté rozlévá do čtyř světových stran, aby byla hojná úroda. Středisko amatérské kultury Impuls v Hradci Králové připravilo lekci kurzu Škola audiovizuální tvorby. Intenzivní profesní kurz je zaměřený na komplexní soubor znalostí a dovedností potřebných pro tvorbu videoprogramů. Na Celostátní přehlídce dětských skupin scénického tance v Kutné Hoře se po tři květnové dny tančilo mj. pod historickými freskami v refektáři Galerie Středočeského kraje.

 

 

 

Do letošního ročníku se zatím se svými aktivitami přihlásilo přes čtyřicet subjektů. Najdeme mezi nimi například Národní soutěž a výstavu amatérské fotografie ve Svitavách, reprízu celostátní přehlídky dětských výtvarných prací v centru současného umění DOX, oblíbenou Noc kostelů doplněnou také koncerty, nebo Land-artové aktivity s dětmi a pro děti. Týden uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby tedy znamená jednak několikadenní kulturní oživení veřejného prostoru v rámci celé České republiky, a pak také příležitost pro umělecké nadšence a umělecké školy: angažovat se a prezentovat se. Obě zmíněné ingredience jsou potěšující a mohou přinést nejedno překvapení. Jakmile rozkvetou první třešně, můžeme se seznámit s rozličnou tvorbou našich známých, spolužáků či sousedů. Nejen kvalitě veřejného prostoru, ale také společenskému životu to prospěje.

AUTOR
Tereza Škoulová

Tereza Škoulová

Miluju moderní umění, svoje děti, bizár a šedou barvu.

>>> další články autora

Termín konání: 17.5. - 25.5.
zpět na titulní stránku... zpět na rubriku...