Vlasta Vostřebalová Fischerová v GHMP levituje mezi sociálním uměním a magickým realismem | kulturissimo.cz - Vaše lepší stránka. Ta kulturní


Kulturní portál s přehledem - hudba, výstavy, divadlo, film
Vaše lepší stránka. Ta kulturní.

zpět na titulní stránku...

zpět na rubriku...

Výstavy

Vlasta Vostřebalová Fischerová v GHMP levituje mezi sociálním uměním a magickým realismem

redakce | 28.5.2014

V úterý 27. května zahájila Galerie hlavního města PrahyDomě U Zlatého prstenu novou výstavu nazvanou Mezi sociálním uměním a magickým realismem. Ta je věnována malířskému a kreslířskému dílu jedné z nejosobitějších představitelek českého meziválečného umění, Vlasty Vostřebalové Fischerové (1898-1963), jež bylo do nedávné doby neprávem opomíjeno. Malířská a kreslířská práce Vlasty Vostřebalové Fischerové byla sice omezena necelými dvaceti lety aktivní tvůrčí činnosti, přesto však patří k nejosobitějším výtvarným projevům českého umění 20. a 30. minulého století, zvláště pak heterogenního proudu „nových realismů“. K výstavě vyšel monografický katalog péčí nakladatelství Arbor vitae ve spolupráci s Moravskou galerií v Brně a Galerií hlavního města Prahy, jehož autorkami jsou Martina Pachmanová a Michala Frank Barnová.

 

. Vlasta Vostřebalová Fischerová, Melancholie, 1925, olej, plátno, Národní galerie v Praze
. Vlasta Vostřebalová Fischerová, Melancholie, 1925, olej, plátno, Národní galerie v Praze


 

Umělecký názor Vlasty Vostřebalové Fischerové krystalizoval v atmosféře prodchnuté zájmem o úděl člověka ve společnosti, diskusemi o etických otázkách umění a v neposlední řadě ženskými emancipačními snahami. Její profesní i politický postoj se formoval mezi levicově smýšlejícími umělci, a ačkoli nebyla členkou žádného uměleckého uskupení a celý život zůstávala solitérkou, vliv na její práci mělo nejenom soudobé německé a francouzské umění, ale také program domácí Sociální skupiny.

 

Ve svých kresbách a obrazech autorka vycházela z epické dramatičnosti wolkerovské linie proletářského umění a s velkou dávkou fantazie a bizarní poetiky zachycovala lidské odcizení a mezní situace života. V jejím díle se mísí všednodenní náměty s fantaskní poetikou a palčivou groteskností a sociální apel mnoha jejích prací na druhé straně vyvažuje intimita, hraničící s introvertností. Na této zvnitřnělé, místy až halucinační dimenzi její práce se mimo jiné podepsal její soukromý život: krátké, avšak nepříliš šťastné manželství s významným českým literátem a překladatelem Otokarem Fischerem, po jehož rozpadu následoval dramatický zápas o syna. Primitivistické krajiny, leonardovsky karikaturní a zároveň tesklivé psychologické portréty žen, mužů a dětí a příležitostné žánrové figurální motivy se vyznačují elementárním tvaroslovím a přízračnou světelností blízkou dílu významného českého malíře Jana Zrzavého. Spíše než lyrismus a melancholie je však jejich nejvýraznějším znakem sžíravá, téměř veristická ostrost neidealizovaného pohledu na svět „groszovského“ ražení.

 

Vlasta Vostřebalová Fischerová, Stařec a dívka, 1925, lept, ruční papír, Galerie umění Karlovy Vary
Vlasta Vostřebalová Fischerová, Stařec a dívka, 1925, olej, plátno, Galerie umění Karlovy Vary


 

Před rokem 1989 nebyla díky péči svého syna Jana O. Fischera zapomenuta, v sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století bylo však zdůrazňováno její členství v Komunistické straně a její tvorba byla většinou účelově interpretována jako sociální kritika brojící proti kapitalistické společnosti. Tento zavádějící výklad, jehož příčinou byla Vostřebalová Fischerová jednostranně přiřazována k širokému proudu českého sociálního umění, v uměnovědných odkazech k jejímu dílu přetrvává dodnes. Výstava Vlasta Vostřebalová Fischerová (1898–1963). Mezi sociálním uměním a magickým realismem chce jednostrannost výkladu jejího díla revidovat. Nebyla pouze sociální umělkyní, její dílo má dodnes ojedinělý přesah.

 

Vlasta Vostřebalová Fischerová, Helča, 1922, olej, plátno, soukromá sbírka
Vlasta Vostřebalová Fischerová, Helča, 1922, olej, plátno, soukromá sbírka


 

Výstava sestavená ze zápůjček ze soukromých sbírek a z fondů veřejných galerií je sice pojata jako retrospektiva a sleduje základní vývojovou linii v rámci autorčina díla, stejně důležité je však i její tematické členění. V jedenácti segmentech ukazuje na žánrovou rozmanitost a výtvarnou komplexnost autorčiny práce. Výstava formou audionahrávky a fotografické projekce v neposlední řadě poprvé zpřístupňuje autorčinu korespondenci adresovanou Otokaru Fischerovi a mnoho dalších archivních dokumentů. 


Termín konání: 28.5. - 8.9.
Kde: Galerie hl. m. Prahy, Dům U Zlatého prstenu
Adresa: Týnská 6, Praha 1
Další info: http://ghmp.cz/
zpět na titulní stránku... zpět na rubriku...