Wall is never over. Umění jako společenský restart. | kulturissimo.cz - Vaše lepší stránka. Ta kulturní


Kulturní portál s přehledem - hudba, výstavy, divadlo, film
Vaše lepší stránka. Ta kulturní.

zpět na titulní stránku...

zpět na rubriku...

Ostatní

Wall is never over. Umění jako společenský restart.

Marie Fišerová | 28.11.2014

Před týdnem byla legendární Lennonova zeď na Kampě přetřena na bílo. Stalo se tak v předvečer pětadvacátého výročí Sametové revoluce.  Jediné, co mohli kolemjdoucí ráno 17. listopadu na zdi na severní straně Velkopřevorského náměstí vidět, byl černou barvou napsaný vzkaz „Wall is over“.

 

Od 70. let zeď sloužila jako prostor symbolického protestu proti stávajícímu režimu.  Léta se na ní měnily malby, protiválečné a protikomunistické vzkazy, básně, graffiti i různá banální sdělení. Nápisy byly několikrát přetřeny policií na popud komunistického vedení, ale lidé vždy obratem malby i vzkazy obnovili. Po zavraždění Johna Lennona v prosinci 1980 zeď získala další význam, když na ni lidé začali malovat Lennonovy portréty i symboly z jeho života, psát mu vzkazy i nosit květiny, a zeď se tak stala poutním místem, které odkazovalo k Lennonovu protiválečnému poselství i jeho hudbě.

 

lennonova-zed-1
Zeď v 70. letech. Foto: Jiří Dlouhý. Zdroj: http://cs.wikipedia.org

 

K akci se následně přihlásili mladí umělci ze streetartové skupiny Pražská služba, kteří tímto způsobem chtěli vyjádřit vzpomínku k 17. listopadu a pádu železné opony. Majitelé zdi, řád maltézských rytířů, ihned podali trestní oznámení (které později po domluvě se studenty stáhli) a následující den vypukla ostrá diskuze mezi příznivci i odpůrci tohoto činu, zda se jedná o umělecký projekt, nebo vandalismus. U většiny veřejnosti se čin nesetkal s přílišným pochopením. Stanislav Penc, zakladatel Mírového klubu Johna Lennona, dokonce hovořil o „ukázce zanedbání výchovy v historickém kontextu“.

 

Happeningem proti turistickému kýči

Restart Lennonovy zdi přetřením na bílo není jen jakási „hurá“ akce několika historie neznalých vandalů. Nápis je přímým odkazem k protiválečné akci Lennona a Yoko Ono, kteří v prosinci roku 1969 vylepovali bílé plakáty proti právě probíhající válce ve Vietnamu s černým textem War is over. If you want it, jimiž Američanům přáli šťastné Vánoce.

 

Lennonova zeď byla od počátku i v časech totalitních svobodným prostorem, symbolem touhy po svobodě. Každý na ni mohl domalovat či dosprejovat cokoli dle libosti. Jaké tedy může být svobodnější vyjádření než možnost začít od začátku? Je zajímavé sledovat, jak se zeď během let a během různých společenských událostí vrstvu po vrstvě měnila, jak se proměňovala spontaneita a tolerance společnosti. Porušením významu zdi by naopak bylo, kdybychom ji měnit nemohli či ji někomu zakázali přetřít na bílo. Ostatně myslím, že Lennonovi samotnému by občasné přetření zcela jistě nevadilo.

 

lennonova-zed-2
Lennonova zeď v roce 1993. Takhle se otiskla do paměti na suvenýrech i pohlednicích.  Zdroj: http://cs.wikipedia.org

 

V poslední době se však zeď stala spíše jedním z bodů v turistických průvodcích, atrakcí pro cizince uprostřed malostranského skanzenu mezi zahradami, ambasádami a Čertovkou. Nikdy ale neměla být turistickou památkou, monolitem, její smysl vždy spočíval v symbolické, duchovní rovině. A její původní význam se – stejně jako u mnoha dalších symbolů boje proti komunismu – začal pozvolna vytrácet. Ostatně už v roce 2000 na vyprázdnění původního záměru upozornila umělecká skupina Rafani, když zeď přetřeli na zeleno a uprostřed ní ponechali nápis láska.

 

V kontextu ostatních, s velkou slávou pořádaných akcí, záplavě věnců, svíček a patetických slov, jež doprovázely 17. listopad, byl očistný happening Wall is over jedním z mála osvěžujících počinů, který naznačil jednu z cest, jak oslavit den svobody, aby se z výročí sametové revoluce nestal pouze přežitý, do minulosti zahleděný svátek. Společnost občas potřebuje restart. A Lennonova zeď už si opět žije svým vlastním životem.

 

 

lennonova-zed-3
… a po17. listopadu 2014? Zeď opět žije vlastním životem.

AUTOR
Marie Fišerová

Marie Fišerová

Kulturní publicistka. Píše o všem, co provokuje i povznáší.

>>> další články autora
zpět na titulní stránku... zpět na rubriku...