Postel z olejovaneho duboveho dreva mazzivo smooth 180 x 220 cm: