Store !t Ulozny kos se zelenym dinosaurem, sedy - 44 cm: