Vanocni ozdoby kapka stribrna, 7 cm

Vanocni ozdoby kapka stribrna, 7 cm: