Addo detske potraviny, mega set, 30 x 50 x 6,5 cm: