Asist ae7afp80-2 vysavac popela s motorem 800 w, 15 l: