Bily vesak na kabelky se zavesenim na dvere a 4 hacky yamazaki sapporo: