D��m a zahrada | pr��dlo | l����koviny | povle��en�� na pe��iny: