Fieldmann fzn 2505-e elektricke nuzky na zivy plot: