Florentyna kuchynska uterka tangerine oranzova, 50 x 70 cm: