Funkcni nizka komoda v provensalskem stylu typ 4 tk329: