House doctor sada 2 ks: doza s vikem farma – ⌀ 18 cm: