Karlsson nastenne hodiny sunburst – stredni zlate krystaly: