Konferencni stolek s uloznym prostorem marckeric irene: