Konzolovy stolek sonet bila,konzolovy stolek sonet bila: