Kremovy koberec z umele kozesiny eco rugs tekli 70 x 100 cm: