Kuchynska linka 260 cm kremova a seda vysoky lesk dopra: