Loznicova sestava ramiak,loznicova sestava ramiak: