Mauviel obdelnikovy medeny tepany pekac s poklici 29 x 16 cm: