Stojan na vino rta na 12 lahvi, cerny jasan - pozinkovana ocel rozlozeny: