Stojan na vino rta na 30 lahvi, cerny jasan - pozinkovana ocel rozlozeny: