Stolni vaza 2 ks sinis dekorhome stribrna,stolni vaza 2 ks sinis dekorhome stribrna: